slide01
slide02
slide03
slide04
slide05
Příznivá cenapenize
Stálost izolacehome
Rychlá aplikacestopky
1 2 3 4 5

Technické parametry tepelné izolace TIPUR


Sledovaná vlastnost Zkušební postup Požadovaná (P) / deklarovaná (D) úroveň
1 Tepelná vodivost
(charakteristická hodnota ve smyslu ČSN 73 0540)
ČSN 72 7306
ČSN 72 7012-2,3
ČSN EN 12664
ČSN EN 12667
D: 0,036 W/m.K
2 Objemová hmotnost (hustota) ČSN EN 1602 D: 25 - 30 kg/m3
3 Rovnovážná vlhkost při 28/30 ČSN EN 12429
ČSN 72 7302
D: max. 12%
4 Stanovení propustnosti pro vodní páru
- faktor difúzního odporu µ
ČSN EN 12086 D: 1,1 - 1,6
5 Reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1 P: klasifikace dle ČSN EN 13501-1+A1
třída E

Výsledek tepelného odporu / součinitele prostupu tepla Tipuru:


Tloušťka vrstvy Tipuru Tepelný odpor R (m2.K/W) Součinitel prostupu tepla
U (W/m2.K)
30 mm 0,83 1,20
50 mm 1,39 0,72
80 mm 2,22 0,45
100 mm 2,78 0,36
150 mm 4,17 0,24
200 mm 5,56 0,18
250 mm 6,94 0,14
300 mm 8,33 0,12
400 mm 11,11 0,09