slide01
slide02
slide03
slide04
slide05
Příznivá cenapenize
Stálost izolacehome
Rychlá aplikacestopky
1 2 3 4 5

Jak probíhá zateplení TIPURem?


Na nákladní ploše nákladního vozu je umístěn foukací agregát s pružnou hadicí a vlastní izolační materiál TIPUR v pytlích. Přijede na základě dohodnuté schůzky a předem provedené prohlídce. Hadice je vytažena na místo určení buď střešním vikýřem nebo po schodech bez toho, aniž bychom rušili jiné stavební práce nebo chod domu.

Granulát je nafoukáván tak, že přilne těsně na stavební konstrukci a tím zabrání mezerám a vzniku tepelných mostů. TIPUR se nafoukává rychle a za velmi krátkou dobu (rodinný dům asi 4 hodiny) je zaizolován celý prostor.

Aplikace umožňuje několik způsobů zateplení:

První možností je volné foukání - tímto způsobem se zateplují nepochůzné půdy, klenby, zavěšené sádrokartonové stropy, těžko přístupné nízké pultové střechy, kde je potřeba v některých případech řešit přístup vikýřem nebo jiným způsobem podle posouzení na místě.Po aplikaci do volný prostor je nutné zabezpečit foukanou izolaci záklopem z pevných desek např. OSB, GSB, Certris, sádrokartonů, prken, minerální izolací aj.. Jako záklop se nepovažuje paropropustná nebo jiná folie.

Další způsob je foukání do dutin - využívá se k zateplování dutých trámových stropů, podlah či jiných dutých konstrukcí. Při zateplování klasického trámového stropu není nutné žádné velké stěhování nebo stavební úpravy, pouze se otevře záklop napříč stropních trámů. Do této dutiny se zasune hadice a vyplní se TIPURem.

Při zateplování TIPURem lze zvolit požadovanou tloušťku izolace . Zaizolování je velmi rychle hotové, bez ohledu na počasí a provoz domu. Vlastní foukání je možné až 120 metrů od stroje a do výšky více než 60 metrů což je vhodné obzvlášť pro panelové domy. Mluvíme o bezodpadové technologii - zákazník zaplatí pouze za vyfoukaný materiál, nevzniká žádný odpad, odřezky nebo zbytky. Zákazníkovi odpadne nákup, doprava, skladování, přemisťování a vynášení izolačních materiálů na půdu.

Možnosti použití foukané izolace TIPUR:

• stropní deska
• parozábrana
• foukaná izolace
• difůzní folie
• střešní krytina
• stropní deska
• parozábrana
• foukaná izolace
• parozábrana
• záklop
• příčka
• parozábrana
• foukaná izolace
• parozábrana
• příčka
• pochozí deska
• hydroizolace
• foukaná izolace
• parozábrana
• záklop